פרטי הקונצרט

 

בתכנית:

י.ס. באך – סונטה לחליל וכלי מקלדת
י.ס. באך – אריה מתוך קנטטה 127
ק.פ.ע. באך – קונצרטו לחליל ברה מינור
י.ס. באך – קונצרטו לצ'מבלו בפה מינור
י.ס. באך - קנטטה 202

משתתפים:

אריאל צוקרמן, מנצח וחליל
שלו עד אל, צ'מבלו
עינת ארונשטיין, סופרן

התזמורת חרתה על דגלה להביא כמה שיותר צעירים לשמוע קונצרטים כדי שישמשו הדור הבא של שוחרי המוזיקה לפיכך מוזמנים צעירים (עד גיל 30) לרכוש כרטיסים ברמה 2 במחיר 60 ש"ח במקום 150 ש"ח. ​[ יש להציג ת.ז. בכניסה לקונצרט ].

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים
GTM-W6HQZRC UA-131844362-1