מחירון

רגיל

גמלאי

תעודת סטודנט / נכה / מתחת לגיל 18

זכאי הטבות דרך ארגונים / קבוצות


רגיל

מנוי מלא 9 קונצרטים

חדש - ₪1200

מחדש - ₪995

מנוי חלקי 7 קונצרטים

חדש - ₪980

מחדש - ₪840

 

מנוי טעימות 5 קונצרטים

חדש - ₪750

מחדש - ₪625

 

מנוי פנטזיה לילדים 4 קונצרטים

חדש - ₪250

מחדש - ₪210

 

כרטיס בודד

קונצרט ערב - ₪185

קונצרט ערב נוסף למנוי - ₪110

קונצרט ילדים - 75

קונצרט ילדים נוסף למנוי

 

גמלאי

מנוי מלא 9 קונצרטים

חדש - ₪1045

מחדש - 
 

מנוי חלקי 7 קונצרטים

חדש - ₪880

מחדש

 

מנוי טעימות 5 קונצרטים

חדש - ₪650

מחדש

 

מנוי פנטזיה לילדים 4 קונצרטים

חדש - ₪210

מחדש

 

כרטיס בודד

קונצרט ערב - ₪130

קונצרט ערב נוסף למנוי

קונצרט ילדים - ₪65

קונצרט ילדים נוסף למנוי

 

תעודת סטודנט / נכה / מתחת לגיל 18

מנוי מלא 9 קונצרטים

חדש

מחדש
 

מנוי חלקי 7 קונצרטים

חדש

מחדש

 

מנוי טעימות 5 קונצרטים

חדש

מחדש

 

מנוי פנטזיה לילדים 4 קונצרטים

חדש

מחדש

 

כרטיס בודד

קונצרט ערב

קונצרט ערב נוסף למנוי

קונצרט ילדים

קונצרט ילדים נוסף למנוי

 

זכאי הטבות דרך ארגונים / קבוצות

ניתן לרכוש כרטיסים ומנויים באמצעות קוד הטבה: בטלפון 03-5188845 למחלקת שירות וכרטיסים או באתר

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים