תמונת מנוי: מנוי חלקי 7 קונצרטים

מנוי חלקי 7 קונצרטים

מוזיקה קלאסית
עונה: 2018/2020
כרטיסי מנוי: 7

פרטים נוספים

מומלץ לרכוש את המנוי ורק לאחר מכן לבחור את הקונצרטים ואת מקומות הישיבה

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים
GTM-W6HQZRC UA-131844362-1